Naše produkty

Naše produkty

KONI

Friction

Výrobní divize ITT Ostrava

ITT Holdings Ostrava má dva stěžejní výrobní programy Koni a Friction.

Divize Koni vyrábí hydraulické tlumiče pro firmy z oblasti železniční dopravy, zejména výrobce lokomotiv a vlaků. V případě výrobců jsou to například Bombardier, Hyundai-Rotem, Siemens, Alstom a další. V oblasti tzv. operátorů, kde dodávky tlumičů figurují jako náhradní díly, jsou to pak Německé dráhy (DB), Francouzské dráhy (SNCF) nebo Švýcarské dráhy (SBB). 

Divize Friction se specializuje na brzdové destičky, a to jak pro přední evropské výrobce brzdových systémů, jako jsou Brembo, Continental Teves nebo NWR, tak pro významné automobilky, mezi které rozhodně patří Škoda, Volkswagen, Mercedes, Renault, Mazda, Fiat nebo Ford.

Divize KONI

V roce 2010 byla do Ostravy převedena z holandského závodu výroba tlumičů a nárazníků pro železniční dopravu a tím pádem vznikla Divize KONI.

Tlumiče KONI jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky normy EN 13802 „Hydraulické tlumiče“. Na veškeré pracovní operace prováděné v našem závodě, na vstupní materiál, čistotu, preciznost a odbornou kvalifikaci zaměstnanců je kladen veliký důraz, jehož důkazem je, že divize KONI je držitelem nejen certifikátu systému managementu kvality EN ISO 9001, ale i certifikátu ISO/TS 22163 (systém managementu kvality v železničním sektoru).

Rovněž plnění požadavků systému ochrany životního prostředí dle EN ISO 14001 a bezpečnosti práce a dle OHSAS 18001 je pro závod v Ostravě samozřejmostí.

Typické pro tlumiče KONI je jejich zcela symetrická tlumící charakteristika se schopností nastavení lineární nebo mírně progresivní tlumící síly s rostoucí vstupní rychlostí kmitu (funkce blow-off). Tato fuknce zvyšuje úroveň komfortu a bezpečí pro cestující a zároveň má pozitivní vliv na redukci servisních nákladů, protože chrání tlumič samotný a rovněž součásti podvozku proti nečekaným extrémním vstupním silám dosahovaných při vysokých rychlostech.

V Ostravě dále vyrábíme dva typy nárazníků – pružící a tlumící. Veškeré naše nárazníky jsou podrobovány přísnému testování. Je prováděn dynamický test – test za podmínek skutečného dopadu rychlosti a hmotnosti a také test statický.

Politika kvality – divize KONI (CZ)

Politika kvality – divize KONI (EN)

Vize a mise divize KONI

Divize Friction

V současné chvíli ITT zaměstnává téměř 600 pracovníků ve dvou divizích. Divize Friction produkuje brzdové destičky pro všechny typy osobních automobilů evropských značek, pro osobní automobily některých japonských a korejských výrobců a také pro nákladní vozidla.

Momentálně se denní cíl pohybuje okolo 150 tisíc kusů brzdových destiček, což se zdá jako neuvěřitelné množství. Navíc každá brzdová destička vyrobená v naší továrně je podrobena přísné výstupní kontrole, tzv. kolaudaci, kdy je výrobek kontrolován vizuálně, pomocí měřidel a také audio zkouškou.

Veškerá činnost na této divizi podléhá systému managementu kvality dle mezinárodní normy ISO/TS 16949:2009 a environmentálního managementu dle ISO 14001:2004.

Divize Koni

Výroba tlumičů a nárazníků.

Cca 3 tis. kusů za týden.

Výroba na zakázku.

Divize Friction

Výroba brzdových destiček.

150 tis. kusů brzdových destiček denně.

Automotive