Zaměstnanci ITT pomáhali v Holandsku

Několik zaměstnanců našeho ostravského závodu KONI vyrazilo na pomoc holandským kolegům.

V závodě KONI v západním Holandsku, ve městě Oud Beijerland, se vyrábí rezervoáry typu 97. Tento díl je klíčový komponent pro kompletaci tlumičů, která probíhá v ostravském závodě. Naši zaměstnanci zde hlavně obsluhují svařovací linku, která slouží k výrobě právě těchto potřebných dílů.

Děkujeme našim ostravským kolegům za ochotu vycestovat i v této nelehké době. Výrazně přispěli k dosažení stanovených závazků vůči našim zákazníkům.

Foto: Wikipedia