Velký zájem o školení první pomoci

V létě jsme měli hned několik školení zaměřených na první pomoc v situaci ohrožující lidský život. Školili nás profesionální lékaři Zdravotnické záchranné služby města Ostravy, školitel lékařů Armády České republiky a také dobrovolníci Českého červeného kříže.

Na všech školeních jsme zaznamenali vysokou účast a zájem ze strany zaměstnanců. Měli možnost si nacvičit resuscitaci při úplné zástavě srdce prostřednictvím přenosného defibrilátoru AED, který se nachází v naší firmě na vrátnici, kde je dostupný nepřetržitě.

Dále se nacvičovala zástava krvácení, ošetření běžných zranění, která mohou nastat i v běžném životě a co dělat v případě kolapsu zaměstnance na pracovišti.

Celkem se proškolilo 150 zaměstnanců a jde o rekordní účast za celou dobu fungování ostravského závodu. Nezbývá než doufat, že tyto znalosti nebudeme muset prokázat i v praxi.