Spolupráce s projektem Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Pomoc s rozhodováním o volbě budoucího povolání. To je jeden z cílů projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, do kterého se zapojila naše ostravská společnost ITT.

Jednou z aktivit, které mohou přispět ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, jsou exkurze žáků základních škol přímo ve vybraných firmách a organizacích působících v Moravskoslezském kraji.

První taková exkurze proběhla také v naší společnosti, která vyrábí brzdové destičky a tlumiče pro kolejová vozidla. Na dvě desítky žáků si prošlo výrobní prostory a potkalo se s našimi zaměstnanci. Mladí návštěvníci si pochvalovali interaktivní formu prohlídky, která vyvrcholila prezentacemi samotných žáků a předáním drobných dárků.

Do projektu Moravskoslezský pak zaměstnanosti jsou zapojeni Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.