S ostravskými tlumiči napříč Evropou

Ostravské tlumiče KONI pomáhají v nákladní i osobní dopravě také elektrickým lokomotivám ve Švýcarsku.

Velmi zajímavým typem, nejen díky složitější výrobě, je tlumič 04R 1887, který obsahuje vnitřní frézování průměru oka s vrtáním pro maznice sloužící jako kompenzátor tlaku oleje. Tento zajímavý železniční tlumič využívají Švýcarské spolkové dráhy pro své elektrické lokomotivy typu Re 420, 421, 430, 620.

Tyto lokomotivy se začaly vyrábět v roce 1964 a převážně nachází využití v nákladní dopravě. V civilní přepravě se využívají pro svou vyšší tažnou sílu hlavně na trati ve směru sever-jih švýcarskými Alpami až do Milána, kdy překonávají velkou nadmořskou výšku. Švýcarský dopravce denně přepraví přes 200 000 tun nákladu a 1,32 milionu pasažérů.