Revoluční změny dopravníkových tras

Reorganizovali jsme systém dopravníkových tras přesouvající brzdové destičky mezi lisy. Jedná se o nevídaný způsob řešení, který jsme doposud v našem ostravském závodě FRICTION realizovali.

Po zvážení všech faktorů jsme zvolili pro nás nový způsob přepravy, dopravníkový most, který spojuje lis a konvektivní pec. Díky řešení pomocí mostu se mohou zaměstnanci volně pohybovat bez nutnosti překonávání překážky.  Současně je prostor dostatečně široký i pro průjezd vysokozdvižných vozíků a jiné techniky pro případné opravy.

Na instalaci nové trasy dopravníků, včetně demontáže a funkčního zprovoznění, jsme měli pouhých šest dní, proto jsme nepodcenili přípravu a celou akci podchytili pomocí zkušebního provozu a zajištění náhradních tras pro destičky, aby byla zajištěná jejich plynulá přeprava.