POLITIKA KVALITY ITT Motion Technologies divize KONI

Divize KONI Ostrava se, v souladu s politikou společnosti ITT Motion Technologies, zavazuje implementovat systém řízení kvality tak, aby byla dosažena a zaručena bezpečnost výrobků, spokojenost zákazníka, a to s dodržením veškerých norem a jiných požadavků, stanovených zákazníkem nebo organizací, včetně zajištění neustálého zlepšování.

S ohledem na relevantní zainteresované strany dodržujeme při každé činnosti v oblasti kvality principy vedoucí k dosažení vedoucí pozice v sektoru námi dodávaných výrobků a služeb.

Tyto nástroje nám umožňují konsolidaci a růst na trzích, kde jsme již přítomni a rovněž začleňování na trhy nové;

  • zjišťovat možné potřeby a očekávání zákazníka – s předstihem znát a definovat řešení;
  • podporovat neustálé zlepšování prostřednictvím nových projektů;
  • využívat inovační výrobní technologie za účelem zvyšování produktivity, snižování variability postupů, časů a nákladů;
  • školit a zapojovat zaměstnance společně se zvyšováním jejich spokojenosti a motivace.

Pro zajištění těchto principů společnost bude:

  • Formovat a   motivovat   uvnitř   i  vně společnosti   své   zaměstnance,   dokud  jakákoliv   činnost   nebude vykonávána  správným a zodpovědným způsobem v souladu s principy této politiky;
  • Uplatňovat a  neustále  přezkoumávat  prostředky, vedoucí  k cíli,  kterým je  zlepšování  firemní výkonnosti a definovat důležité systémy hodnocení a stupně dosažení těchto cílů.

Každý zaměstnanec se musí cítit zodpovědný za provádění a dodržování těchto principů a za dosažení cílů, popsaných v tomto dokumentu, a to tím, že je začlení jako neoddělitelnou součást jakékoli své činnost

ITT Holdings Czech Republic s.r.o – KONI Politika kvality IRIS (ISO/TS 22163) dodatek

ITT Holdings Česká republika, s.r.o. se zaměřuje na poskytování bezvadných a bezpečných, konkurenceschopných a včas dodaných tlumičů, které splňují požadavky norem a našich zákazníků.

ITT Holdings Česká republika s.r.o. se zavázala neustále zlepšovat a sledovat účinnost systému řízení kvality se zaměřením na prevenci rizik.