O nás

O nás

Firemní strategie

Produktivita

Podíl na trhu

Inovace

Organizace Flexibilita

Základní informace

ITT je americká společnost, která má opravdu rozmanitou historii. Firma již od roku 1920 patří mezi významné výrobce v široké škále odvětví. Byla založena dvěma bratry a původní název byl International Telephone & Telegraph. Zkratka ITT se používá od roku 1958. Hlavní oblast podnikání je rozdělena do 3 činností:

  • systémy obranného průmyslu – např. přístroje pro noční vidění
  • systémy vodního průmyslu – např. čističky vod a pumpy
  • systémy dopravního průmyslu – např. brzdové desky a tlumice

Pobočka v Ostravě spadá do oblasti Motion Technologies – což je v rámci korporace divize dopravního průmyslu.

Společnost ITT Holdings Czech Republic  vyrábí špičkové brzdové destičky a tlumiče pro přední světové výrobce automobilů a vlakových souprav. Ostravský výrobní závod má za sebou nejúspěšnější rok v 10leté historii společnosti.

Výrobní závod ITT v Ostravě vznikl v roce 2008. Aktuálně zaměstnává přes 700 lidí a stále přijímáme. Za poslední tři roky dosáhly investice do ostravského závodu přibližně 250 milionů korun na rozšíření a zkvalitnění výrobních kapacit.

V současné době patří ostravský závod mezi nejvýznamnější součásti celé mezinárodní skupiny ITT, která zaměstnává téměř 10 000 lidí v 35 zemích světa.

Za úspěchem v Ostravě stojí hlavně kvalifikovaní zaměstnanci, kteří společně sdílejí firemní hodnoty společnosti, jako jsou respekt, zodpovědnost a integrita.

Marketingová strategie ovlivněná Covid-19

Strategické pilíře

Zaměřením se na tyto strategické pilíře při dodržování pravidel bezpečnosti práce a orientací na optimalizaci nákladů můžeme naplnit náš závazek vůči akcionářům a zaměstnancům, a poskytovat našim zákazníkům ještě kvalitnější dodávky a služby.

RŮST

V souladu s naším cílem být jedničkou na všech hlavních trzích jsme se zavázali k urychlení růstu prodejů v Číně a k pronikání na nově vznikající trhy.

INOVACE

Tím, že budeme považovat inovace za náš klíčový prvek odlišení, budeme pokračovat v hledání nových produktů, služeb a obchodních modelů.

REALIZACE

Vzájemnou komunikací budeme směrovat naše činnosti k zeštíhlování (Lean) a CI (neustálé zlepšování) a urychlování výrobních iniciativ ve všech oblastech podnikání.

PLATFORMA

Budeme pokračovat v hledání nových příležitostí a rozšiřování stávajících činností, které nám umožní růst v nových geografických oblastech, koncových odvětvích a produktech.

LIDÉ A KULTURA

Budeme i nadále získávat, rozvíjet a zapojovat talenty tím, že budeme tou nejlepší společností, pro kterou by chtěli pracovat.

Vedení společnosti

Jan Prášil

Jednatel společnosti

Danilo Bruno Franco

Executive Director Railway

Hana Bobrovská

Personální ředitelka

Josef Šimko

Ředitel závodu KONI

HR oddělení

Spolupráce se školami , veletrhy

Ing. Martina Gulas

HR Business Partner divize KONI, Finance, IT, Procesní inženýři.

Spolupráce s agenturami

Mgr. Denisa Kovaříková

HR Business Partner divize FRICTION, Úsek konečných operací.

Vzdělávání zaměstnanců

Bc. Radka Menšíková

HR Business Partner divize FRICTION, Oddělení Kvalita, Sklad a Údržba, Technické oddělení, Logistika a zásobování

SPRÁVA PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Darie Prymusová

HR Business Partner divize FRICTION, Úsek procesu (Příprava, Lisy)

Mzdová a personální specialistka

Ing. Hana Wroblová

Mzdová účetní

Aneta Jeziorská