Nový lis pro ostravský závod ITT

Projekt pro nový lis pro ostravský závod ITT jsme zahájili v květnu loňského roku. Jako dodavatele jsme vybrali firma „Gaudeni Danilo & Figli s.r.l“. Od tohoto dodavatele již jeden lis na hale máme. Jedná se o lis FENIX.

Největší pracovní nasazení pro technické oddělení v Ostravě začalo na konci ledna letošního roku, kdy proběhla první návštěva u dodavatelské firmy. Hlavním cílem setkání bylo vyjasnění požadavku na prostory pro instalaci nového lisu. Před přejímkou již hotového lisu se uskutečnilo u dodavatele začátkem března předvedení výroby. Po ukončení návštěvy začal výrobce stroj rozebírat a připravovat na převoz do Ostravy.

Dalším krokem projektu byla samotná instalace lisu, kterou jsme zahájili 19. března. S instalací lisu pomáhali dodavatelskému týmu naši zámečnici. Na zprovoznění lisu se podílely také firmy H+D Elektromontáže s.r.o., Filtrax a ESSE. Firma H+D Elektromontáže s.r.o. měla na starosti zapojení lisu k firemní elektrické síti. Firma Filtrax řešila odsávání lisu a poslední firma ESSE byla odpovědná za elektroinstalaci lisu. Instalace lisu probíhala do 5. dubna a den poté dodavatel lis oživil.

Posledním krokem projektu bylo zaškolení obsluhy lisu, které realizovala dodavatelská firma. Po ukončení tohoto školení byl lis připraven na předání do výroby, což přinese další navýšení výrobních kapacit pro ostravský výrobní závod.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se tohoto projektu účastnili, a tím přispěli k hladkému průběhu během přípravy, instalaci a následném rozjezdu nového lisu.