Nejvyšší prioritou jsou bezpečnost a zdraví při práci

Ostravský závod ITT se rozzářil oranžovou barvou. V květnu se uskutečnila akce Safety Day, která probíhala po celém světě ve všech společnostech patřících do skupiny ITT.

Všichni zaměstnanci ITT dostali oranžová trička a brožuru „Be Safe“. Publikace obsahovala poselství Carla Ghirarda (prezident Motion Technologies) o zdraví a bezpečnosti při práci a také 5 Zlatých pravidel bezpečnosti, které by měli všichni zaměstnanci ITT respektovat a dodržovat. Zaměstnanci ostravského ITT také v průběhu celého dne navštěvovali kolegy z oddělení EHS, kteří jim zodpovídali dotazy týkají se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V rámci celé skupiny ITT jsou bezpečnost a zdraví při práci nejvyšší prioritou. Dlouhodobým cílem je dosáhnutí nulového počtu úrazů. První čtvrtletí letošního roku přineslo zlepšení výsledků v oblasti bezpečnosti. „Je důležité, abychom všichni převzali osobní odpovědnost za to, že naše činnosti a pracovní postupy jsou bezpečné. Pracoviště bez úrazu může vzniknout pouze díky týmové práci a se zaměstnanci, kteří „myslí bezpečně“ každý den,“ uvedl Carlo Ghirardo.

Zlatá pravidla bezpečnosti v ITT Ostrava:

  • Základem bezpečnosti je práce na základě „pracovního povolení“.
  • Veškeré stroje a zařízení musí být před zahájením práce zajištěné a bezpečné.
  • Ruční nástroje a osobní ochranné pomůcky je třeba správně vybrat a používat.
  • Dodržovat rychlostní limity pro vysokozdvižné vozíky a vozidla, dávat pozor na chodce a vždy mít zapnutý bezpečnostní pás.
  • Udržovat za všech okolností bezpečné pracovní prostředí, ať už se jedná o kancelář, dílnu nebo jiné prostory.