Na KONI jdeme s dobou

V letošním roce jsme investovali na divizi KONI do několika nových technologií, které z našeho závodu dělají specialistu ve svém oboru. Zásadními investicemi jsou poloautomatický aplikátor lepidla, aplikace Fiori pro sledování výroby na 5 našich zařízeních a systém Pick-to-light pro správnou kompletaci komponentů.

Poloautomatický aplikátor lepidla nám pomáhá eliminovat lidskou chybu během aplikování lepidla do závitu pístu. Kvalita naneseného lepidla byla zcela postavena na preciznosti operátora, tedy určení správného umístění i množství. V současné době umíme kvalitu zajistit a do budoucna plánujeme zařízení napojit také na „error proof system,“ kdy bude docházet k načtení QR kódu tlumiče a tím k určení správného receptu dávkování.

Pracoviště s Loctite aplikátorem

Aplikace Fiori byla úspěšně implementována do SAP rozhraní naší výroby, kde v současné době mají naši operátoři k dispozici elektronickou sekvenci plánu výroby přímo na daném pracovišti a potvrzují hotové jednotlivé pracovní kroky a vyrobené kusy, scrap, ale i délky přestaveb nebo prostojů. Jinými slovy jsme nyní v reálném čase schopni vidět stav výroby, jaké množství bylo naplánováno, kolik je hotovo a kolik ještě zbývá.

Fiori aplikace

Principem systému Pick-to-light, v překladu „Výběr podle světla“, je načtení čárového kódu na SAP-listu výrobní zakázky, který na monitoru automaticky zobrazí vyráběný typ tlumiče včetně ventilů a pracovních kroků, ze kterých se skládá. A následně dle světelné signalizace bude obsluhující pracovník naváděn, pro který komponent má sáhnout. Systém bude striktně sledovat správnou posloupnost montáže a pomůže k eliminaci případných lidských chyb.