Mise

“Přinášet bezpečí a pohodlí do pohybu”

Vize

  • Být příkladem multi-business závodu pro celé ITT
  • Změňme trend: “Ze školeného na školitele”
  • Být vzorem výjimečnosti v Motion Technologies při rozvoji a užívání osvědčených postupů a současně být tím nejlepším partnerem a podporou pro ostatní v celé společnosti

Mission

“Přinášet bezpečí a pohodlí do pohybu”

Vision

  • Be the example of multi-business site for the whole ITT corp.
  • Turn the trend: ”From trainee to trainer”
  • Be the centre of excellence of Motion Technologies in developing and applying best practices to be taught to colleagues coming in Ostrava for training