ITT Ostrava podporuje volnočasové aktivity zaměstnanců i jejich dětí

Ostravská pobočka ITT nabízí možnost získání finanční a věcné podpory volnočasových aktivit pro své zaměstnance a pro jejich děti.

O podporu si zaměstnanci mohou zažádat, navštěvují-li oni nebo jejich děti nějaký kroužek, sportovní klub, popřípadě jsou-li členem spolku, který pořádá akce pro veřejnost. Získají pak například dresy či sportovní pomůcky s logem ITT, ceny do soutěží a turnajů nebo příspěvek na občerstvení a pohoštění.

K zajištění podpory stačí vyplnit žádost, jejíž součástí je předběžná kalkulace nákladů na požadované aktivity. Žádost poté vyhodnotí komise složená se zástupců vedení, HR a ambasadorů interní komunikace.