Bezpečnost na pracovišti? Čtyřstupňová kontrola

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je pro společnosti ITT prioritou. Proto jsme zavedli několikastupňový systém kontrol. A jak vlastně funguje?

Kontroly prvního stupně provádí každý den sami zaměstnanci. Když se během jejich práce objeví nějaký nedostatek související s oblastí BOZP, tak jej mohou okamžitě řešit a nahlásit do online systému, případně do určených schránek.

Za kontrolu druhého i třetího stupně jsou každodenně zodpovědní vedoucí, přičemž kontrolu třetího stupně provádí ve spolupráci s oddělením EHS. Kontrola čtvrtého stupně probíhá jednou za čtrnáct dní za účasti managementu.

Cílem několikastupňových kontrol je zlepšit efektivitu v oblasti bezpečnosti práce a vyhledávat a odstraňovat rizika či nebezpečné situace. Dodržování BOZP a používání OOPP je pro společnost ITT zásadní oblastí.