Ambasadoři pomáhají s interní komunikací

Tým „ambasadorů“ interní komunikace v ostravském závodě ITT oslavil rok fungování. Výsledkem je lepší komunikace a informovanost ve společnosti.

Ambasadoři jako zástupci zaměstnanců se pravidelně setkávají s vedením společnosti ITT v Ostravě. Na schůzkách dostávají informace a novinky o dění ve firmě, které následně předávají svým kolegům a ostatním zaměstnancům. Informační tok samozřejmě funguje i opačným směrem. Zaměstnanci tak mají další možnost, jak vyjádřit svůj názor a ovlivnit budoucí vývoj firmy.