Aktualizace OOPP v ITT. Jaké změny nastanou?

V ostravském závodě ITT dojde postupně ke změnám v případě poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek. Nedávné aktualizace se týkají například pravidel pro poskytování ochranných dioptrických brýlí a ochranné zdravotní obuvi.

Nově budou ochranné dioptrické brýle zaměstnavatelem ITT Ostrava hrazeny v plné výši jedenkrát za dva roky, ochrannou zdravotní pracovní obuv dostanou zaměstnanci od zaměstnavatele na základě lékařské zprávy odborného lékaře.

Typy a druhy OOPP jsou nastaveny tak, aby odpovídaly charakteru práce, například s ohledem na práci s chemikáliemi. Zaměstnanci si mohou sami zkontrolovat za pomocí piktogramů, na jaký typ OOPP mají nárok (popisují určení OOPP).